Schoolklimaat

Iedere dag met plezier naar school

Ons doel is dat ieder kind iedere dag met plezier naar school gaat en blij thuis komt. Kinderen kunnen zich alleen goed ontwikkelen, wanneer ze zich veilig voelen op school. Door een duidelijke en voor de kinderen herkenbare structuur en een positieve benadering die als een rode draad door de school lopen, wordt het vertrouwen in eigen kunnen en het plezier in leren versterkt of hersteld.

Het is voor de kinderen belangrijk dat iedere dag zo voorspelbaar mogelijk verloopt.

Dit wordt bereikt door het hanteren van vaste dagritmes, die voor de kinderen ook herkenbaar zijn (van pictogrammen  tot het leren werken met roosters . 

Naast voorspelbaarheid van de dagelijkse activiteiten is ook de voorspelbaarheid van het gedrag van de leerkrachten belangrijk. Zij hebben allemaal hun eigen “kleur”, maar spreken wel dezelfde taal.

Kinderen zijn op school om te leren en moeten dus ook fouten kunnen maken! Dit geldt voor het schoolse leren, maar ook voor het leren van goed sociaal gedrag. Vanuit een positieve betrokkenheid en vertrouwen in de mogelijkheden van kinderen zet een ieder zich in om hen te ondersteunen bij: opkomen voor je zelf, verstandige keuzes leren maken, problemen voorkomen en oplossen en leren samenwerken.

’t Palet werkt vanuit de ideeën en praktijk van SWPBS (schoolwide positive behavior support, “Positief gedrag kun je leren”), de Kanjertraining en Rots & Water.

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet