Kennismaking

Uw kind aanmelden bij SBO 't Palet

SBO ’t Palet is een school voor kinderen uit de regio oostelijk West-Friesland, die een extra steuntje in de rug nodig hebben om tot leren te komen. Meer ondersteuning dan de reguliere basisschool kan bieden. Toelating van leerlingen is aan voorwaarden gebonden. Deze voorwaarden worden getoetst door samenwerkingsverband de Westfriese Knooop. (www.passendonderwijswf.nl)

SBO Palet - Kennismaking

De aanmelding

Leerlingen met een speciale onderwijsvraag worden eerst aangemeld bij het ondersteuningsteam van hun eigen basisschool.

Wanneer voor een leerling geen passend antwoord kan worden gevonden en alles is uitgeprobeerd, wordt de leerling aangemeld bij de trajectbegeleider van de Westfriese Knoop.

Wanneer de leerling voldoet aan de criteria voor toelating tot het speciaal basisonderwijs, kunnen ouders in samenwerking met de basisschool een toelatingsverklaring (TLV) aanvragen bij het Samenwerkingsverband. De commissie voor toelating speciaal onderwijs (CTSO) beslist of de TLV wordt afgegeven ja/nee. Met een TLV kan de leerling worden ingeschreven bij SBO ’t Palet.

Uiteraard vindt eerst een kennismakingsgesprek met de directie plaats. 

De kinderen zelf maken kennis met de school tijdens een zogeheten kinderrondleiding en de nieuwe groepenochtend in de laatste week voor de zomervakantie. 

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet