Rots en Water

Uitstekende aanvulling op de Kanjertraining.

Op ’t Palet wordt in alle groepen, door de hele school heen, Kanjertraining gegeven. Rots en Water zien we als een uitstekende aanvulling op de Kanjertraining. Alle leerkrachten op ’t Palet zijn gediplomeerde Rots en Water trainers. Tijdens de training van 10 lessen (onderbouw heeft 12 lessen) worden er 2 leerkrachten/trainers op de groep ingezet.

Wat is Rots en Water dan?

Het Rots- en Waterprogramma kan beschouwd worden als een weerbaarheidsprogramma. Een weerbaarheidsprogramma met een sterk fysiek karakter. De ontwikkeling van de fysieke weerbaarheid is niet alleen een doel op zich, maar vooral ook een middel om mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Belangrijk is dat kinderen leren om stevig te staan, je “rust” te vinden om van daaruit de juiste keuze te kunnen maken: een “Rotskeuze” of een “Waterkeuze”. Het is dus belangrijk voor kinderen om de verschillen in de Rots- en de Waterhouding te gaan ontdekken; eerst bij zichzelf, en dan bij de ander.

De Rotshouding zou omschreven kunnen worden als:
"Je niets aantrekken van je omgeving, hard, onafhankelijk, kiezen voor jezelf, aangespannen, zelfbewust; “Ik kan, als het moet, voor mezelf opkomen”.

De Waterhouding kan omschreven worden als: flexibel, creatief, meegaand, ontspannen, sociaal, begaan met je omgeving, je kunnen en willen verplaatsen in de ander."

Op een speelse manier komen de Rots-en Waterhoudingen aan de orde tijdens de training.

We vinden het belangrijk om kinderen handvatten te geven in het ontdekken en herkennen van hun eigen en andermans grenzen, hun bewust te maken van de invloed van hun eigen houding en hen een basis mee te geven om steviger in het leven te staan. Deze weerbaarheidstraining sluit aan bij de mogelijkheden van ieder kind.

Het programma is zeer fysiek, (stoeivormen, conditie training e.d.), het vindt dus ook plaats in de gymzaal. Het bestaat echter ook uit reflectie momenten; tijdens de training, maar ook in de dagelijkse gang van zaken; in de vorm van gesprekjes n.a.v gebeurtenissen vanuit de eigen ervaringen van de kinderen.

Wanneer en hoe lang?

De training vindt plaats in 10 weken voor de midden- en bovenbouw (2 periodes van 5 weken) en voor de onderbouw 12 weken (2 periodes van 6 lessen)  in projectvorm door de hele school. Per week wordt in die periode 1 trainingsmoment gegeven tijdens één van de gymlessen. Gegeven door de groepsleerkracht, samen met de vakleerkracht gymnastiek. Alle kinderen uit de groep doen mee. In enkele individuele gevallen wordt er een andere vorm gekozen om de training te doorlopen. De groepsleerkracht neemt daar dan contact over op.

Belangrijk

Met nadruk willen we u er op wijzen dat het programma vereist dat de trainers en de kinderen tijdens de training sportkleding dragen en op blote voeten deelnemen aan de training.

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet