SBO 't Palet - speciale basisschool

Kleurrijk maatwerk

Welkom op onze SBO ’t Palet website.

SBO 't Palet maakt deel uit van de Stichting Trigoon.

Fijn dat u een kijkje neemt op onze website. Wij zijn een speciale basisschool voor kinderen uit oostelijk West-Friesland, met als motto: Kleurrijk Maatwerk. De kinderen die onze school bezoeken, en dat zijn er momenteel 274, hebben allemaal iets extra’s nodig om te kunnen leren.


Overzichtelijk

Wij hebben alle informatie voor u klaarstaan.

Doelstelling SBO Palet

Doelstelling van de school

Op ’t Palet worden leerlingen met zowel leerproblemen als gedragsmoeilijkheden begeleid. Wij doen dit in samenspraak en samenwerking met ouders en diverse hulpverleners. Het pedagogisch en didactisch klimaat van de school staat dan ook van de jongste tot en met de oudste leerlingen in het teken van het vergroten van de zelfstandigheid en redzaamheid van ieder kind.

Doelstelling SBO Palet

Speciale Ondersteuning

Het ontwikkelingsperspectief speelt hierbij een grote rol. Verzoeken van leerkrachten (en ouders) worden besproken tijdens de groepsbesprekingen en/of in het ondersteuningsteam. Uitgangspunt voor het toekennen van deze extra ondersteuning is steeds: de leerling heeft meer nodig dan standaard geboden wordt en dit is te zien in zijn/haar didactisch en/of sociaal-emotioneel functioneren.

Doelstelling SBO Palet

Schooldocumenten

Beste ouders / verzorgers en belangstellenden, op deze pagina vindt u een aantal documenten waarin u veel informatie kunt vinden over de gang van zaken op onze school. De documenten zijn met grote zorg samengesteld. U kunt deze documenten veilig downloaden vanaf onze website in een PDF bestand. Deze kunt u openen op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

Schoolgids

Editie 2023-2024

Uitgebreide schoolinformatie SBO Palet.


Dit is een PDF bestand die u veilig kunt downloaden en openen.