Ouderinformatie

Busvervoer: afmelden voor de bus, hoe moet dat?

De afdeling doelgroepenvervoer van de gezamenlijke westfriese gemeenten is verantwoordelijk voor het busvervoer. Wanneer uw kind niet meegaat, bijvoorbeeld bij ziekte, moet u dit zelf bij hen melden. Ook als uw kind weer beter is! Melden bij de chauffeur is niet voldoende!

Informatie

U kunt uw kind ziek melden via de app (ritinformatie-app).
Kunt u de app niet downloaden op uw telefoon (alleen beschikbaar voor Android en iOS) dan kunt u altijd via uw computer/laptop/tablet op www.mobiliteitsnet.nl inloggen en daar uw kind ziek- of betermelden. De inloggegevens die u ontvangen heeft kunt u voor beide gebruiken.

Mocht u geen mobiele telefoon en computer/laptop/tablet bezitten: de vervoerder kan gebeld worden tussen 6:30 – 8:00 uur en 17:00 – 18:00 uur. De planner geeft de ziekmelding door aan de chauffeur.

Tussen 9.00 uur en 14.00 uur belt u met de afdeling doelgroepenvervoer WF in Hoorn, 0229-252200 of u mailt naar doelgroepenvervoerwf@hoorn.nl. (dit doet u alleen als u de app of de computer/laptop/tablet niet gebruiken kan).

Bij langdurige afwezigheid van uw zoon/dochter in het vervoer (méér dan 1 week) mailt u óók naar de afdeling doelgroepenvervoer WF in Hoorn.

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet