Verlof

Toelichting verlof

Verlof en verzuim - Slechts bij zeer bijzondere omstandigheden kan na tijdig overleg met de directeur op andere dagen vrijaf worden gegeven. Dit dient vroegtijdig schriftelijk te worden aangevraagd, daarvoor is een (verlof)formulier verkrijgbaar bij de administratie van de school.

Soorten

Bijzondere omstandigheden:
• Feestelijke of droevige familie-omstandigheden
• Verplichte vakantiedata voor ouder(s) vanuit het werk (Hiervoor is een verklaring van het bedrijf noodzakelijk.)
• Speciale dagen i.v.m. geloofs- of levensovertuiging

Het verlof mag nooit verleend worden in de eerste twee lesweken van een nieuw schooljaar. De richtlijnen omtrent het verlof zijn afkomstig van het ministerie voor onderwijs en liggen ter inzage bij de administratie van de school.

In het algemeen wordt géén vrij gegeven voor weekend-uitstapjes, vroegtijdig vertrek vakantiebestemming enz. In de leerplichtwet is nl. vastgelegd dat extra verlof van kinderen voor vakanties buiten de vastgestelde schoolvakantieperiodes niet mogelijk is.

In overleg met de directie kan er uiteraard ook verlof verleend worden voor andere bijzondere (gezins)omstandigheden. Omdat het jaarrooster een aantal lange weekenden bevat en een schooljaar toch ook nog een aantal vakanties bevat, is het verstandig om dan uw vakantie/weekend te bespreken.

Luxe verlof

Zoals u wellicht via de media heeft vernomen, worden de regels voor het verlenen van “luxe verlof” strenger toegepast. Dat geldt ook voor de controle daarop door de leerplichtambtenaren, zij zullen daar nadrukkelijk op toezien. Dat betekent dat wij geen toestemming verlenen voor verlof in het kader van vakantie buiten de reguliere schoolvakanties. (Voor de uitzondering: zie toelichting). Ook bij twijfel over de afwezigheid van een leerling overleggen wij met de leerplichtambtenaar.

Kermisverlof

Indien er in uw woonplaats kermis is of een andere festiviteit waarbij de basisscholen daar vrij zijn, vinden wij dat ook een leerling van onze school hiervan mag genieten. U kunt in dat geval jaarlijks één dag verlof aanvragen.
Hier vindt u een verlofbrief (download)

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet