Schooltijden

Per schoollocatie

De tijden in de tabel zijn voor dit moment geldend voor de twee locaties.

Tijdentabel

  Princenhof Verlengde Raadhuislaan Centrum voor daghulp
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
08.40 - 13.55
08.40 - 13.55
08.40 - 13.55
08.40 - 13.55
08.40 - 13.55
08.40 - 14.00
08.40 - 14.00
08.40 - 14.00
08.40 - 14.00
08.40 - 14.00
08.45 – 14.00
08.45 – 14.00
08.45 - 14.00
08.45 – 14.00
08.45 – 14.00
Speelpauze
Lunchpauze
10.30 – 10.50
12.30 - 13.00
10.30 -10.50
12.30 -13.00
10.00 - 10.30
12.00 - 12.30

SBO 't Palet kent een gespreide inloop. De deuren van de school gaan 's ochtends open om 8:25 uur, leerlingen mogen dan naar hun eigen klas lopen. Ouders gaan niet mee naar binnen. 

SBO 't Palet hanteert een continurooster.

Dat wil zeggen dat de lunchpauze grotendeels ook als lestijd wordt gezien (20 minuten lestijd + 10 minuten onderwijstijd).
De kinderen eten tussen de middag onder toezicht van de leerkracht in hun eigen klas. Buitenspelen gebeurt gezamenlijk in de speelpauze en de tweede keer per groep op verschillende tijden. Bij slecht weer mogen de kinderen binnen spelen. Zowel een kwartier voor schooltijd als tijdens de pauzes is er op het schoolplein toezicht door leerkrachten. De leerlingen worden begeleid naar de busjes door de leerkrachten.

Het verschil in eindtijd tussen de locaties heeft te maken met het busvervoer.

Interesse in onze school?

Stuur ons een mailtje met je verhaal of neem even telefonisch contact met ons op, wij maken graag een afspraak met u om nader kennis te maken.

SBO Palet