Klankbordgroep ouders

Op 't Palet worden ouders uitgenodigd deel te nemen aan de klankbordgroep

De klankbordgroep van ’t Palet stelt zich ten doel:
Te bevorderen dat de ouders zich voor de school interesseren d.m.v. de diverse ouderavonden en evenementen.
Te bevorderen dat de ouders ondersteuning bieden bij evenementen, spreekavonden (gastvrouw/gastheer), de schoolbibliotheek, sportdagen, excursies en aankleding van de school (Sint en kerst).

Jaarlijks wordt een thema-avond georganiseerd met deze groep en de leerkrachten. Op deze avond komen het jaarverslag van de ouderraad aan de orde en staan een of meer schoolvakken centraal. Ouders krijgen zelf les en ervaren zo waarom en hoe wij rekenen, lezen, Rots&Water of Kanjertraining aanbieden. 

In principe zijn de leden vertegenwoordigers vanuit de groep hulpouders die zich inzetten voor een specifiek onderdeel van de ouderhulp. Twee teamleden, Sandra en Thea, vormen de schakel tussen de klankbordgroep en de rest van het team.