Wat als we vol zitten?

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn er geen plekken meer in de onderbouw (Princenhof en Kleine Hoeve), in de middenbouw (Princenhof) en in de bovenbouw (Raadhuislaan).

In alle leerjaren hebben wij op dit moment voor schooljaar 2023-2024 hebben een leerlingenstop moeten instellen. Dit heeft te maken het overschrijden van het maximaal aantal kinderen in de klas in combinatie met het tekort aan ruimte en leerkrachten. Daarom werken wij met een plaatsingslijst. Wilt u een plek op de plaatsingslijst, dan kunt u een aanmelding doen door contact op te nemen met de directie van de school als er een TLV is afgegeven door het Samenwerkingsverband.

Plaatsingslijst

Sinds een aantal jaar heeft het SBO ‘t Palet te maken met meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen. Daarom kan het zo zijn dat we een plaatsingslijst moeten hanteren voor bepaalde leerjaren.

Gedurende de periode dat uw kind op de plaatsingslijst staat, is hij of zij in de meeste gevallen ingeschreven bij een ‘reguliere’ basisschool. De basisschool kan via het samenwerkingsverband een overbruggingsarrangement aanvragen om tegemoet te komen aan de extra ondersteuningsbehoefte van uw kind, totdat hij of zij daadwerkelijk kan worden ingeschreven op SBO ‘t Palet.

De kinderen die op de plaatsingslijst staan hebben voorrang bij plaatsing en worden geplaatst op volgorde van aanmelding, mits wij beschikken over een ingevuld aanmeldformulier, een geldige TLV en het volledige dossier van de leerling.

* Bij een aanmelding met een TLV voor 1 april, kunnen we na de zomer gegarandeerd plaatsen mits wij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.  
* Voor verhuisleerlingen geldt een andere afspraak. Wij nemen deze leerlingen op in onze groepen, waarbij de voorkeur hebben voor de overstap na de herfst-, kerst-, of voorjaarsvakantie. 

Meer informatie

Wil je meer informatie over de plaatsingslijst, neem dan contact met ons op. Dit kan je doen door ons te bellen op on nummer 0228-523982 of door een e-mail te sturen via onze contactpagina.
 

SBO Palet